Logo EIS Obrázek EIS-1    Obrázek EIS-2    Obrázek EIS-3


Inspekční orgán

Firma v současné době připravuje dokumentaci pro zahájení akreditace u Českého institutu pro akreditaci (ČIA) dle ČSN EN ISO/IEC 17020 : 2012. Termín zahájení akreditované inspekční činnosti se předpokládá v březnu 2016.


Rozsah akreditovaných činností:

 1. Inspekce VEZ před uvedením do provozu
  Pravidelné inspekce stavu VEZ
 2. Posouzení dokumentace k ochraně před výbuchem
  Protokoly o určení vnějších vlivů
  Protokoly o zjištění rizik strojních zařízení
  Posouzení místních provozních bezpečnostních předpisů
  Protokoly o zjištění rizik strojních zařízení
 3. Měření kvality elektrické sítě